Dr MarekCiesielczyk
Skrytka pocztowa 40,  33-100 Tarnów 1
Tel:+48 601 255849, dr.ciesielczyk@gmail.com
patrz także:
https://www.instagram.com/marekciesielczyk/
https://twitter.com/dr_ciesielczyk
www.oburzeni.pl
www.prawdemowiac.pl
http://www.uczciwosc.org.pl/

 
Kliknij na zdjęcie powyżej, by zobaczyć wywiad telewizyjny z Ciesielczykiem nt. polskiego bieguna korupcji.
Dlaczego warto poprzeć OBURZONYCH - wywiad dra Ciesielczyka dla Radio FAMA:
 
 
 
Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym, sprawiedliwym, jak rozbić panujący od 20 lat układ władzy, dlaczego Ciesielczyk jest najlepszym kandydatem na Prezydenta Tarnowa (obecny prezydent, podejrzany o korupcję, trafił za kratki) - spotkanie dra Ciesielczyka z mieszkańcami Tarnowa 11 listopada 2013. Kliknij na obrazek powyżej, by wejść na relację filmową z tej prelekcji.
 
Zobacz film z wręczenia dr.Ciesielczykowi jednego z nawyższych odznaczeń państwowych - Krzyża Wolności i Solidarności, którym został uhonorowany na wniosek Prezesa IPN przez Prezydenta Polski za walkę o wolną Polskę w czasach PRL-u - kliknij myszką na zdjęcie powyżej.
 
Dr Ciesielczyk pierwszy pokazał przed kamerami w USA donosy TW BOLKA - patrz film poniżej:
 
 
 
Kliknij myszką na zdjęcie powyżej, a zobaczysz relację filmową TVP Polonia z wykładu dr. Marka Ciesielczyka w Chicago w 2009 roku, w którym wzięło udział ponad 600 osób!
 
Zobacz film z wykładu dr. Marka Ciesielczyka w Los Angeles w lutym 2013 roku, klikając myszką na zdjęcie powyżej.
 
Zobacz relację filmową z wykładu dr. Marka Ciesielczyka w Phoenix, w Arizonie w styczniu 2013 roku, klikając myszką na zdjęcie powyżej.
 
W lutym 2013 dr Marek Ciesielczyk został uhonorowany - obok obecnego premiera Szkocji Alexa Salmonda nagrodą BRAVEHEART (WALECZNE SERCE) „za niezłomną walkę o demokrację, wolność i prawdę" jako redaktor naczelny pisma i portalu PRAWDĘ MÓWIĄC - klikając na zdjęcie powyżej, obejrzysz relację filmową z wręczenia tej nagrody.
 
 
 
Kliknij myszką na zdjęcia poniżej:
 
Kliknij myszką na obrazek poniżej:
 
 
Twórca tarnowskiej "Białorusi Samorządowej" - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Grzegorz Światłowski - kliknij myszką na obrazek oraz na film poniżej
 
 
Prezydent Tarnowa, Ryszard Ś. został aresztowany przez ABW 27 września 2013, podejrzany o korupcję. Kliknij myszką na zdjęcie, by otworzyć artykuł i film na ten temat.
 
Ten bilbord "Prawdę mówiąc został zasłonięty po kilku tygodniach. Kliknij na to zdjęcie, a wejdziesz na film nt. cenzury na ulicach Tarnowa
 
Obradująca 7 października 2013 Rada Miejska w Tarnowie całkowicie się skompromitowała, nie ogłaszając referendum w sprawie odwołania aresztowanego przez ABW i podejrzewanego o korupcję przez prokuraturę prezydenta miasta Ryszarda Ś. Kliknij myszką na zdjęcie wyżej (na którym jest M.Ciesielczyk na sesji), by otworzyć artykuł na ten temat.
 
__________________________
Jak obalić absurdalny, niesprawiedliwy system w Polsce - zdaniem Ciesielczyka i innych uczestników ruchu OBURZONYCH - patrz: film niżej:
Skandaliczne wypowiedzi radnych po sesji 24.10.2013 - po przedłużeniu aresztu prezydenta Tarnowa Ryszarda Ś. - patrz film niżej:
 
Dlaczego nie warto głosować na żadengo z obecnych radnych tarnowskich - przerażająca impotencja Rady Miejskiej po aresztowaniu Prezydenta Tarnowa
 
Co inni myślą o Ciesielczyku
– kliknij myszką na zdjęcie powyżej
 
 
 
* urodzony w 1957 roku
 
* drugi na liście rankingowej najlepszych absolwentów II LO w Tarnowie w powojennej historii tej szkoły
 
DZIAŁALNOŚĆ W OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ:
 
* na przełomie lat 70. i 80. działacz antykomunistycznego ruchu studenckiego, m.in. redaktor naczelny podziemnego pisma PO PROSTU BIS, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów,  IPN przyznał mu status pokrzywdzonego przez SB – patrz: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=C&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=5179&osobaId=6649&
* od 1981 do 1992 na emigracji politycznej w RFN, Anglii, Włoszech, USA
* w 2011 na wniosek Prezesa IPN odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w czasach PRL-u – patrz film: http://www.youtube.com/watch?v=8VnfMxh2nk8
 
Donosy tajnych współpracowników komunistycznej Służby Bezpieczeństwa na Marka Ciesielczyka, jednegeo z liderów antykomunistycznej opozycji studenckiej w Krakowie na przełomie lat 70. i 80. oraz działacza emigracyjnego w RFN w latch 80.
 
 
Tylko niektóre media tzw. "głównego nurtu" zdecydowały się na podanie tej informacji...
 
 
STUDIA:
 
* w latach 1976-81 studia matematyki i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
* 1981 mgr filozofii (UJ)
* studia doktoranckie politologii, filozofii i historii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium
* stypendia w Wielkiej Brytanii - m.in. w Oksfordzie, Cambridge, we Włoszech i w USA,
* 1988 doktorat z politologii: „Die Bestaendigkeit des kommunistischen Systems”  („Niezmienność istoty systemu komunistycznego”) pod kierunkiem prof. Nikolausa Lobkowicza – ówczesnego Prezydenta Uniwersytetu w Monachium, później Rektora Katolickiego Uniwersytetu w Eichstaett (Bawaria); dysertację można wypożyczyć np. w Bawarskiej Bibliotece Państwowej lub w bibliotekach niemieckich uniwersytetów – kliknij tutaj: https://opacplus.bsb-muenchen.de/InfoGuideClient/start.do?Login=opacext&SearchType=1&BaseURL=https%3a%2f%2fopacplus.bsb-muenchen.de%2fInfoGuideClient%2fstart.do%3fLogin%3dopacext%26SearchType%3d1&Query=-1=%22marek%20ciesielczyk%22
 
 
 
Dr Marek Ciesielczyk z ówczesnym gubernatorem stanu Illinois Jimem Edgarem (po lewej) w Chicago, na początku lat 90.
Kilkunastoletni pobyt Ciesielczyka na Zachodzie - m.in. w RFN, Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech (studia, stypendia, praca naukowa) zaowocował licznymi kontaktami oraz znajomością rzeczywistości w różnych państwach świata.
 
Marek Ciesielczyk jako pierwszy pokazał przed kamerami w USA w 1996 roku donosy TW BOLKA - patrz film poniżej:
 
 
 
PRACA:
 
* pracownik naukowy w Forschungsinstitut fuer sowjetische Gegewart w Bonn (Instytucie Studiów Sowietoligicznych w RFN), kierowanym przez słynnego sowietologa prof. Michaela Voslensky’ego
* Fellow w European University Institute we Florencji
* Visiting Professor (w dziedzinie politologii) w University of Illinois w Chicago
* wykładowca politologii w Uniwersytecie Gdańskim
* europejski korespondent Radia WPNA w Chicago
* Dyrektor Centrum Polonii w Brniu - Małopolska (2009 – 2011) - patrz: http://www.marekciesielczyk.com/centrum-polonii/
* obecnie (od 2011) redaktor naczelny pisma „PRAWDĘ MÓWIĄC” i portalu www.prawdemowiac.pl        
więcej - patrz tutaj: http://www.marekciesielczyk.com/prawd%C4%99-m%C3%B3wi%C4%85c/
* W ciągu kilku ostatnich lat dr Ciesielczyk prowadzi w IPN badania nt. inwigilacji Polonii w USA przez SB i ujawnił już nazwiska wielu istotnych współpracowników SB
- patrz: wywiad z Ciesielczykiem w TVP POLONIA:
http://www.youtube.com/watch?v=XjpRPLB77R
 
 
Dr Marek Ciesielczyk z Dyrektorem Biura Stanu Illinois w Europie Centralnej, który gościł w Centrum Polonii w Brniu, gdy jego dyrektorem był Ciesielczyk - kliknij na zdjęcie myszką, by otworzyć pierwszą część filmu ze spotkania z gościem z USA.
 
 
PUBLIKACJE:
 
*  W specjalistycznych pismach niemieckich, austriackich, angielskich i amerykańskich, np. „Osteuropa” (Stuttgart), „Die politische Meinung” (Bonn), “Politische Studien” (Monachium), “Europaeische Rundschau” (Wiedeń), „Laissez-Faire” (Londyn), „Journal of Interdisciplinary Studies” (Santa Monica, Kalifornia), a także w polskojęzycznych: “Kultura” (Paryż), “Puls” (Londyn), „Pogląd” (Berlin Zachodni), „Kronika” (Oslo), „Echo” (Toronto), „Dziennik Związkowy” (Chicago), Gazeta Polska, Nasza Polska
 
 
WYKŁADY:
 
*  wykłady m.in. w: Stanford University, University of California at Berkeley, Council for Inter-American Security (Waszyngton), Univeristy of Hawaii at Hilo (Hawaje), University of Illinois w Chicago, El Colegio de Mexico (Meksyk), London School of Economics and Political Science w Londynie, a także we “Wszechnicy Radiowej” w Radio Wolna Europa w Monachium
* ponadto wykłady w: Instytucie Badania Zagadnień Krajowych w Londynie, Instytucie Piłsudskiego i Shevchenko Scientific Society w Nowym Jorku, The Polish Institute of Arts and Sciences w McGill University w Montrealu, dla Polonii m.in. w Oslo, Chicago, Los Angeles, Phoenix w Arizonie, New Jersey czy Connecticut.
Więcej na temat wykładów dra Ciesielczyka (np. relacje filmowe) – patrz tutaj:
http://www.marekciesielczyk.com/publikacje-wyk%C5%82ady/
 
Wykład dra Ciesielczyka w Los Angels na początku 2013 roku. Kliknij myszką na zdjęcie, by wejśc na film z tej prelekcji w Kalifornii.
 
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA:
 
*  w latach 1994 – 2006 niezależny radny Rady Miejskiej w Tarnowie (Wiceprzewodniczący Rady), w „Złotej księdze polskiego samorządu” z 2006 roku czytamy o Ciesielczyku: „…najbardziej tępiony w Tarnowie radny przez lokalne media ze względu na walkę z korupcją” ,
* w 2001 roku Ciesielczyk zajął trzecie (tj. pierwsze „niemedalowe”) miejsce wyborach do Senatu jako niezależny kandydat – uzyskując prawie 44 tysiące głosów – do wejścia do Senatu zabrakło mu tylko 3.863 głosy, w samym Tarnowie Ciesielczyk okazał się wówczas najpopularniejszym politykiem – uzyskał największą liczbę głosów – 13.470, tj. 30%,
*  w latach 1994-2010 stworzone przez niego niezależne listy wyborcze uzyskiwały 8-15% głosów w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie, sam Ciesielczyk w wyborach na Prezydenta Tarnowa w 2002 uzyskał 15% głosów,
* w 2004 roku w encyklopedii prestiżowego wydawnictwa szwajcarskiego Huebners WHO IS WHO ukazał się biogram Ciesielczyka, co jest „wyrazem uznania i szacunku dla dokonań prezentowanej osoby”, przez wiele lat ze względu na swą bezkompromisowość był prawdopodobnie najbardziej prześladowanym w Polsce lokalnym politykiem; mówi się o nim „sumienie Tarnowa”- np. sąd tarnowski uznał dr. Ciesielczyka za przestępcę (!) za to, że powiedział jako radny na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, iż „lokalna telewizja kablowa jest nieobiektywna”; Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Transparency International uznały ten wyrok za skandal prawny, a Ciesielczyk uniewinniony został dopiero przez sąd drugiej instancji!
 
Nawet nieprzychylne Ciesielczykowi media tarnowskie nie mogły przemilczeć, iż okazał się on najpopularniejszym politykiem w Tarnowie, otrzymując jako niezależny kandydat do Senatu RP największą liczbę głosów w Tarnowie spośród wszystkich kandydatów do parlamentu.
 
Reklama wyborcza niezależnego, bezpartyjnego kandydata do Senatu RP, Marka Ciesielczyka - patrz film poniżej:
 
 
RODZINA & HOBBY:
 
Żona Marka Ciesielczyka - Jolanta Ciesielczyk to magister surdopedagogiki, pracuje z dziećmi niesłyszącymi w tarnowskim ośrodku dla niepełnosprawnych, mają 4 synów (w wieku 9-13 lat):
- bliźniaków - Artura i Adriana - ur. w 2000 roku,
- Piotra - ur. w 2001 roku,
- Michała - ur. w 2004 roku.
 
 
 
Żona Jolanta - kliknij na zdjęcie powyżej myszką, by zobaczyć więcej fotografii rodzinnych, kliknij na małe zdjęcia poniżej, by je powiększyć.
kliknij na zdjęcie myszką, a wejdziesz na film z wakacji na Lazurowym Wybrzeżu
 
Hobby Marka Ciesielczyka to: żona, podróże, fotografia, dobre czerwone, wytrawne wino.

Więcej zdjęć oraz filmów z życia rodziny - patrz tutaj: http://www.marekciesielczyk.com/rodzina-h
oraz: https://www.facebook.com/marek.ciesielczyk.3?ref=tn_tnmn
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, skontaktujcie się z dr.Ciesielczykiem:
e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com    tel. 601 255 849
_____________________________________________________________
 
Odznaczenia / wyróżnienia:
 
Krzyż Wolności i Solidarności
 
13 grudnia 2011 roku, w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Prezydent Polski uhonorował  Marka Ciesielczyka jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych - Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u. Krzyż ten to 11. w hierarchii ważności najwyższe odznaczenie państwowe. Najważniejszym odznaczeniem państwowym RP jest Order Orła Białego.

Krzyż Wolności i Solidarności może otrzymać - wyłącznie na wniosek Prezesa IPN – osoba, która w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku (z wyłączeniem okresu od 31.08.1989 do 12.12.1981) na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy była aktywnym członkiem „nielegalnych" (z punktu widzenia władz PRL) organizacji i która stawiała sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.
 _____________________________________________________________
 
 
Wyróżnienie na XVI. Walnym Zebraniu USOPAŁ w Urugwaju
 
W marcu 2011 roku Marek Ciesielczyk – jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu - został wyróżniony na kongresie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej w Montevideo, w Urugwaju – „W uznaniu za wybitną działalność patriotyczną dla zbliżenia organizacji polonijnych z Macierzą”.
_____________________________________________________________
 
 
Nagroda „BRAVEHEART” – „Waleczne Serce”
 
W lutym 2013 roku Marek Ciesielczyk – jako Redaktor naczelny pisma „Prawdę mówiąc” uhonorowany został przez portal POLSCOTT – obok premiera Szkocji Alexa Salmonda - nagrodą BRAVEHEART (Waleczne Serce) - „za niezłomną walkę o demokrację, wolność i prawdę".
W uzasadnieniu decyzji o uhonorowaniu redaktora Ciesielczyka nagrodą „Walecznego serca" czytamy także: „Redaktor Ciesielczyk jest to człowiek, który walczy na różne sposoby ze zdziczeniem lokalnej polityki, człowiek który jest w Polsce prześladowany przez sądy RP za słowo...(który) podjął walkę z agenturą wśród Polonii..."
 
_____________________________________________________________
 
Członek Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych w Polsce
 
W maju 2012 Marek Ciesielczyk jako Redaktor naczelny pisma i portalu "Prawdę mówiąc" został wybrany w Warszawie, w siedzibie SDP członkiem Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych.
_____________________________________________________________
 
 
Honorowy Obywatel Ulicy Krakowskiej
 
W październiku 2001 roku Marek Ciesielczyk – jako radny tarnowski – otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Ulicy Krakowskiej” w kategorii NIEPOKORNY, ze względu na bezkompromisową postawę w swej działalności samorządowej.
Jeden z tarnowskich dziennikarzy, który wcale nie był "fanem" wyróznionego radnego, napisał, iż "gdyby nie było Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić", zaś jeden z tarnowskich przedsiębiorców określił radnego Ciesielczyka mianem "sumienia Tarnowa".
_____________________________________________________________
 
 
Nominacja do nagrody LAUR DĘBOWY POWIATU DĄBROWSKIEGO
 
W listopadzie 2010 roku Marek Ciesielczyk – jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu - został nominowany do nagrody „Laur Dębowy Powiatu Dąbrowskiego” w kategorii „Społecznik roku” za pomoc rodzinom, które ucierpiały z powodu powodzi.
 _____________________________________________________________
 
Zamiast przedwyborczych obietnic – przykłady dotychczasowych działań dra Ciesielczyka jako radnego Rady Miejskiej w Tarnowie:
 
Radny Ciesielczyk wielokrotnie zwracał uwagę na „brak należytej troski o mienie komunalne”, „nieprawidłowości stwierdzone w przypadku (…) postępowań przetargowych”, krytykował niewłaściwy sposób organizowania konkursów na kierownicze stanowiska lub brak konkursów. „… zwrócił się o przeprowadzenie analizy celowości zatrudnienia armii urzędników w Urzędzie Miasta (…), sprzeciwia się także zatrudnianiu w urzędzie najbliższych krewnych radnych”.
 
patrz np.: „Gazeta Krakowska”, 16.01.1996, 3.11.1998, 8.04.1999 lub tygodnik „Azoty”, 1.11.1995
 
Radny Ciesielczyk protestował przeciw astronomicznym wynagrodzeniom dyrektorów szpitali oraz ówczesnych szefów kas chorych, które później zastąpił NFZ.
patrz: list radnego Ciesielczyka do Krzaklewskiego z 9.01.1999
Radny Ciesielczyk żądał zmniejszenia wydatków na biurokrację o 15 miliardów starych złotych i przeznaczenia tej kwoty np. na dodatki gminne dla nauczycieli.
 
patrz: wniosek Ciesielczyka z 12.12.1996 w: „Dziennik Polski”, 24.01.1997
 
Radny Ciesielczyk proponował „zmniejszyć wydatki na miejską biurokrację o 10% rocznie i (…) przeznaczyć te pieniądze np. na remonty dróg i chodników lub dokończenie budowy szkoły dla dzieci niepełnosprawnych”.
 
patrz: „Temi”, 6.12.2000
 
Radny Ciesielczyk na sesji Rady Miejskiej 18.01.1996 „stwierdził, że podobnie jak w całym kraju, większość tarnowian żyje na granicy nędzy, więc należy się wstrzymać z ewentualnymi podwyżkami (cen wody, czynszów etc.)”. Nazwał je „szykanami finansowymi wobec najbiedniejszych mieszkańców”.
 
patrz np.: „Gazeta Wyborcza”, 27.05.1997
 
W styczniu 1998 dr Ciesielczyk był inicjatorem projektu uchwały Rady Miejskiej, sprzeciwiającej się likwidacji województwa tarnowskiego (projekt z 22.01.1998). W lutym 2000 stworzył Komitet Reaktywacji Województwa Tarnowskiego.
 
patrz: Super Express, 16.02.200
 
Radny Ciesielczyk wielokrotnie sprzeciwiał się łamaniu prawa przez urzędników oraz napiętnował niesłuszne wyroki sądowe. Po dwóch latach „bojów sądowych” wygrał w Sądzie Najwyższym z ówczesnym prezydentem Tarnowa, wojewodą małopolskim i sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którzy (łamiąc m.in. Konstytucję RP) zakazali mu organizowania w Tarnowie demonstracji przeciwko jednemu z senatorów RP. Na wniosek Ciesielczyka Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł rewizję nadzwyczajną, a Sąd Najwyższy RP wydał wyrok, przyznający rację dr. Ciesielczykowi. Później potwierdził to Trybunał w Strasburgu.
 
patrz: „Rzeczpospolita:”, 8.01.2001
 
Dr Ciesielczyk był pierwszym, który postulował utworzenie w Tarnowie wyższej uczelni, mimo że ówczesne władze miasta wyśmiewały ten pomysł. Powstałą po kilku latach w Tarnowie PWSZ proponowano później nazwać z tego powodu imieniem dra Marka Ciesielczyka!
 
patrz: artykuł „Alternatywne bujanie w obłokach”, w: „Gazeta Krakowska”, 19.01.1994
oraz „Gazeta Krakowska”, 14.04.1998 i 17.07.2000
 
Zapraszając do Tarnowa wiceministra handlu i przemysłu potężnego stanu amerykańskiego Illinois, dr Ciesielczyk udowodnił, iż nawet jako osoba prywatna potrafi zrobić więcej dla miasta i regionu niż niejeden prezydent, wojewoda czy poseł. Kilkunastoletni pobyt na Zachodzie dra Ciesielczyka zaowocował licznymi kontaktami. Już jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu doprowadził do wizyty Dyrektora Biura Stanu Illinois na Europę Centralną na Powiślu Dąbrowskim.
Co zrobił dr Marek Ciesielczyk dla Powiśla i całego subregionu jako Dyrektor Centrum Polonii – patrz tutaj: http://www.marekciesielczyk.com/centrum-polonii/
_______________________________________________________________
Co inni myślą o Ciesielczyku - kliknij tutaj: Opinie nt.Ciesielczyka
_______________________________________________________________
Dr Ciesielczyk jako szef stowarzyszenia Uczciwość walczy o prawdziwą pomoc dla rodzin wielodzietnych i przywrócenie demokracji w tarnowskim samorządzie na początku 2013 - patrz: film poniżej:
 
 
 
 © Stop złodziejom w polityce
Liczba odwiedzin: 6503739883